Rambursul – este serviciul prin care se pot ridica, la solicitarea (în scris pe AWB) și în numele expeditorului, sume de bani sub forma de numerar (cash) sau instrumente de plata (bo sau cec), reprezentând contravaloarea trimiterilor poștale
Returul de documente – este serviciul prin care se poate solicita (în scris pe AWB) de către expeditor ca, în momentul livrării, documentele (altele decât instrumente de plată) care însotesc trimiterile poștale și anume: facturi, avize, procese verbale, etc., să fie preluate (semnate și ștampilate de către destinatar) și returnate pe aceeași cale către expeditor.