Toate reclamaţiile se vor formula în scris în termen de 6 luni de data depunerii trimiterii poştale prin e-mail, pe adresa sesizari@dragonstarcurier.ro, prin poştă cu confirmare de primire sau prin depunere direct la sediile sale (sediul social sau punctele de acces / contact fixe deservite de personal). Reclamaţiile pot fi formulate de expeditor sau de mandatarul acestuia, care va ataşa o procură specială la reclamaţie, precum si de către destinatar.