Termenul de arhivare al confirmarilor de primire este de 6 luni.